PERSIAN RUGS

5X7 RUGS

HERIZ RUGS

C 0053   5-2x6-3  Karaje
C 0053 5-2x6-3 Karaje
press to zoom
B 11369    5-11x8    Heriz (1)
B 11369 5-11x8 Heriz (1)
press to zoom
B 9403    5-2x6-7    Karaje Persi
B 9403 5-2x6-7 Karaje Persi
press to zoom
B 9728    5-2x8-3    Heriz Persi
B 9728 5-2x8-3 Heriz Persi
press to zoom
B 9713    5x7-4     Karaje Persi
B 9713 5x7-4 Karaje Persi
press to zoom
B 1618    4-8x7-9     Karaje
B 1618 4-8x7-9 Karaje
press to zoom

HAMEDAN, BIJAR, BAKHTIAR,MAHAL,....  RUGS

B 6891    5x7-8    Shiraz
B 6891 5x7-8 Shiraz
press to zoom
B 3082    5x7-9   Hamedan
B 3082 5x7-9 Hamedan
press to zoom
B 11449     4-7x6-9      Lilia
B 11449 4-7x6-9 Lilia
press to zoom
B 7011     5-3x6-7     Bakhtiar
B 7011 5-3x6-7 Bakhtiar
press to zoom
B 2863    5x8-2     Hamedan
B 2863 5x8-2 Hamedan
press to zoom
B 5484    4-3x7     Bijar (3)
B 5484 4-3x7 Bijar (3)
press to zoom
B 11464      5-4x6-8      Tabr
B 11464 5-4x6-8 Tabr
press to zoom
B 6886    4x7-2    Kerman
B 6886 4x7-2 Kerman
press to zoom
B 11417   4-5x6-8    Malayer (1).
B 11417 4-5x6-8 Malayer (1).
press to zoom

HAMEDAN, BIJAR, BAKHTIAR,....  ANTIQUE RUGS

B 6889    5x6-3    Lilian ANT
B 6889 5x6-3 Lilian ANT
press to zoom
B 8823     5x6-10   Kazak ANT
B 8823 5x6-10 Kazak ANT
press to zoom
B 7166    4-6x6-9    Farahan (1).
B 7166 4-6x6-9 Farahan (1).
press to zoom
B 4792    5-5x6-6    Afshar ANT.
B 4792 5-5x6-6 Afshar ANT.
press to zoom
S 68    4x7-5     Caucasion
S 68 4x7-5 Caucasion
press to zoom
B 6892    4x7    Malayer  ANT
B 6892 4x7 Malayer ANT
press to zoom
B 11205   4-6x9    Kordish (1)
B 11205 4-6x9 Kordish (1)
press to zoom
B 5101  4-3x6-5    MahaL ANT
B 5101 4-3x6-5 MahaL ANT
press to zoom
B 5096     4-3 x 7-2       Bij
B 5096 4-3 x 7-2 Bij
press to zoom