PERSIAN RUGS

9X12 RUGS

HERIZ RUGS

B 7155     9-7x13-5     Heriz AN
B 7155 9-7x13-5 Heriz AN
press to zoom
B 7388     9x11    Heriz
B 7388 9x11 Heriz
press to zoom
B 7598    9-1x11-4    Heriz
B 7598 9-1x11-4 Heriz
press to zoom
B 9364    10-2x12-5    Heriz Pers
B 9364 10-2x12-5 Heriz Pers
press to zoom
B 9707    8-11x11-4     Heriz Pe
B 9707 8-11x11-4 Heriz Pe
press to zoom
B 8821    9-6x12-3     Heriz
B 8821 9-6x12-3 Heriz
press to zoom
B 8455   9-6x12-5   Heriz   ANT
B 8455 9-6x12-5 Heriz ANT
press to zoom
B 9714    7-9x12     Heriz Persi
B 9714 7-9x12 Heriz Persi
press to zoom
B 7038    9-1x12-2   Heriz
B 7038 9-1x12-2 Heriz
press to zoom

ANTIQUE HERIZ RUGS

B 8457    9-9x11-10   Heriz  AN
B 8457 9-9x11-10 Heriz AN
press to zoom
B 7066     9-2x11-9     Heriz
B 7066 9-2x11-9 Heriz
press to zoom
B 6416   9-3x12-4   Heriz ANT
B 6416 9-3x12-4 Heriz ANT
press to zoom
C 0079  9-6x12-6    Heriz  ANT
C 0079 9-6x12-6 Heriz ANT
press to zoom
B 6417   9x11-10   Heriz  ANT
B 6417 9x11-10 Heriz ANT
press to zoom
B 6954     11x12    Mahal ANT
B 6954 11x12 Mahal ANT
press to zoom
B 4977  9-6x12-4  ANT
B 4977 9-6x12-4 ANT
press to zoom
B 5026  8-9x12-10   ANT
B 5026 8-9x12-10 ANT
press to zoom

TABRIZ, KERMAN, .... RUGS

C 0038   10x12-9  Kashan
C 0038 10x12-9 Kashan
press to zoom
B 7605     9-4x12-8     Tabriz
B 7605 9-4x12-8 Tabriz
press to zoom
B 7602     9-10x12-8   Mashad
B 7602 9-10x12-8 Mashad
press to zoom
S 1005   9-5x12-2   Mahal
S 1005 9-5x12-2 Mahal
press to zoom
B 7596    9-9x12-11    Mashad
B 7596 9-9x12-11 Mashad
press to zoom
B 7601     9-4x12-6    Mashad
B 7601 9-4x12-6 Mashad
press to zoom
C 0078     8-2x12-2    Isfahan
C 0078 8-2x12-2 Isfahan
press to zoom
B 7597    9-6x12-8   Kashan
B 7597 9-6x12-8 Kashan
press to zoom
B 9704   9-5x10-11    Tabriz Persi
B 9704 9-5x10-11 Tabriz Persi
press to zoom

WASHED TABRIZ, KERMAN, .... RUGS

B 5061   9-9x12-7  Tabriz
B 5061 9-9x12-7 Tabriz
press to zoom
B 6876   9-4x13-2   Tabriz
B 6876 9-4x13-2 Tabriz
press to zoom
B 2402    9-8x12-9     Tabriz
B 2402 9-8x12-9 Tabriz
press to zoom
B 8373    8-9x11-9    Kashan
B 8373 8-9x11-9 Kashan
press to zoom
S 116     10-8x12-2     Tabriz.
S 116 10-8x12-2 Tabriz.
press to zoom
B 8370    8-1x11-5    Kerman
B 8370 8-1x11-5 Kerman
press to zoom
B 8372    8-6x11-6    Tabriz
B 8372 8-6x11-6 Tabriz
press to zoom
B 7355     9-4x12-8     Arak
B 7355 9-4x12-8 Arak
press to zoom
B 7315     9-10x12-10    Kashan
B 7315 9-10x12-10 Kashan
press to zoom

ANTIQUE TABRIZ, KERMAN, .... RUGS

BM 4529  9-6x12-7 ANT
BM 4529 9-6x12-7 ANT
press to zoom
B 4992  8-7x12   sultanabad ANT
B 4992 8-7x12 sultanabad ANT
press to zoom
BM 4529  9-6x12-7 ANT
BM 4529 9-6x12-7 ANT
press to zoom
B 5115  9-10x12-3  Farahan ANT
B 5115 9-10x12-3 Farahan ANT
press to zoom
S 118    8-9x11-7     Kerman ANT
S 118 8-9x11-7 Kerman ANT
press to zoom
B 7029      8-9x12-5     Tabri
B 7029 8-9x12-5 Tabri
press to zoom
B 7607    9x12-7     Tabriz ANT
B 7607 9x12-7 Tabriz ANT
press to zoom
B 5944    10-4x12-11    Bakhtiar
B 5944 10-4x12-11 Bakhtiar
press to zoom
C 0085      9x12-2      Mahal
C 0085 9x12-2 Mahal
press to zoom